Testbasen

I testbasen findes resultater for produkter til børn. De er testet efter danske og internationale standarder, eller i henhold til in-house metodik udviklet af ForbrugerLaboratoriet.

Testede produkter lægges i Testbasen efter aftale med rekvirenten af testen (producent, importør), og da disse typisk kun ønsker positive resultater offentliggjort, vil Testbasen i de fleste tilfælde udgøre en slags "positivliste", og findes primært for at gøre det muligt at validere en producents, importørs eller forhandlers reference til ForbrugerLab i deres markedføring.

I alle tilfælde står ForbrugerLaboratoriet inde for uvildigheden og fagligheden i den foretagne test og dermed resultatet. Rekvirenten har ingen indflydelse på testens udførelse, men vær klar over, at resultatet kun gælder det testede produkt.

Testbasen er dynamisk og opdateres løbende (tilgange, afgange og anden ajourføring)

®  Sikkerhedsgruppe A er et registreret varemærke tilhørende ForbrugerLaboratoriet.

Testbasen er under opdatering
frem til 30. januar 2022

Indtil da er ingen produkt-/testreferencer tilgængelige.