Testbasen

I testbasen findes resultater for produkter til børn. De er testet efter danske og internationale standarder, eller i henhold til in-house metodik udviklet af ForbrugerLaboratoriet.

Testede produkter lægges i Testbasen efter aftale med rekvirenten af testen (producent, importør), og da disse typisk kun ønsker positive resultater offentliggjort, vil Testbasen i de fleste tilfælde udgøre en slags "positivliste", og findes for at gøre det muligt for en forbruger at validere en producents, importørs eller forhandlers reference til ForbrugerLaboratoriet i deres markedføring. 

I alle tilfælde står ForbrugerLaboratoriet inde for uvildigheden og fagligheden i den foretagne test og dermed resultatet. Rekvirenten har ingen indflydelse på testens udførelse, men vær klar over, at resultatet kun gælder det testede produkt.

Hvis et givent produktet ikke findes i listerne herunder, så er der tale om en misvisende henvisning til evt. test eller andet ved ForbrugerLaboratoriet. Det er ikke tilladt at henvise til evt. foretagne test uden specifik forudgående aftale med os.

Testbasen er dynamisk og opdateres løbende (tilgange, afgange og anden ajourføring)

®  Sikkerhedsgruppe A er et registreret varemærke tilhørende ForbrugerLaboratoriet. Læs mere her.