Producent, importør eller detail

Vi hjælpe dig i din produktudvikling med at gennemgå og teste egenskaber i designet, sikre kvaliteten hos leverandørerne eller uddanne medarbejdere i produktsikkerhed generelt eller produktspecifikt.

Opgaverne løses gennem rådgivning og/eller test af produkter – altid med fokus på dine/jeres behov. På den måde medvirker vores samarbejde til flere anvendelige, holdbare og sikre produkter. 

Eksempelvis kan rådgivning og test af et design ske i alle udviklingsstadier fra idé over tegninger til prototyper og produktion.

Vi kan mere end at teste og rådgive:

Vi planlægger, tilpasser og gennemfører målrettet undervisning og seminarer for typisk virksomheder, institutioner og myndigheder. Vi har afholdt utallige hel- og halvdagskurser og egentlig uddannelse.

Vi kan mere end at teste, rådgive og undervise:

Vi gennemfører målrettede analyser af din organisation, jeres processer eller produktionssteders kompetencer (audit) med fokus på at sikre mod gaps eller uhensigtsmæssige processer, som kan medføre at problematiske produkter når ud på markedet. Herunder også at aftalte processer omkring fx indhentning af dokumentation for test rent faktisk sker, og at de udførende kan vurdere kvalitet og validitet af den dokumentation, I modtager.

Vi kan mere end at teste, rådgive, undervise og analysere:

Står du med behov for sparring og input i forbindelse med et truende recall, myndighedshenvendelser, reklamationer m.v. så har vi stor erfaring på området - og med myndigheder fra mange lande - og kan supportere jer i situationen.

Kontakt os, og vi tager en dialog om jeres udfordring.