SIKKERHEDSGRUPPER

Til de fleste børneprodukter findes der europæiske sikkerhedsstandarder, som er lavet af eksperter på området. Standarderne består af de krav, som stilles til et sikkert produkt af netop den type, men der er dog samtidig især kemiske krav i den generelle lovgivning, som også skal overholdes. Den lovgivning er blot ikke ligeså produktspecifik og indgår ofte ikke direkte i standarderne.

Standarderne beskriver de produktspecifikke krav, samt de testmetoder og -udstyr, der skal anvendes.

I praksis er det ikke alle produkter, som opfylder sikkerhedskravene, selv om de burde gøre det. Spørgsmålet er så, om en afvigelse gør, at produktet er usikkert eller farligt at bruge?

Svaret er, at det afhænger af flere ting, men vigtigst af alt: En risikovurdering.

Når testresultater fra ForbrugerLab efter afltale lægges på hjemmesiden, skal det være muligt at få et hurtigt indtryk af afvigelsernes betydning. Derfor laver vi en generel vurdering af de konstaterede afvigelser og placerer det testede produkt i en sikkerhedsgruppe.


Sikkerhedsgruppe A (reg.varemærke) - produktet opfylder alle standardens relevante sikkerhedskrav.

For at blive placeret i den bedste gruppe, må produktet på baggrund af test og vurdering i ForbrugerLaboratoriet ikke afvige fra et eneste relevant krav i standarden. Det betyder, at du får et sikkert produkt i henhold til standarden og med alle de informationer, som er foreskrevet.

 
Sikkerhedsgruppe B - produktet har mindre væsentlige sikkerhedsafvigelser.

En eller flere afvigelser, som har det fællestræk, at de ikke direkte kan forårsage personskade, og produktet som udgangspunkt er sikkert at bruge. Der kan fx være tale om en mindre mangel i brugsanvisningen.

 
Sikkerhedsgruppe C - produktet har væsentlige sikkerhedsafvigelser.

En eller flere afvigelser, som har en karakter, hvor der kan være risiko for personskade. Personskaderne kan spænde fra et mindre sår i en finger over klemte fødder til afklippede led.


Sikkerhedsgruppe D - produktet har alvorlige sikkerhedsafvigelser.

En eller flere afvigelser, som gør, at det kan være direkte farligt at bruge produktet! Der kan fx være risiko for kvælning eller hængning med alvorlig personskade og livsfare til følge.


Vedr. relevante krav - Produkter, som ikke er omfattet af en specifik sikkerhedsstandard, kan undtagelsesvis  indplaceres i sikkerhedsgrupperne, når vi finder, at der er en anvendelig standard, som kan bruges til test af det pågældende produkt ved at udvælge de relevante krav og testmetoder. Det er dog producentens ansvar at risikovurdere produktet.

Vær opmærksom på, at sikkerhedsgrupperingen kun omhandler sikkerhed. Egenskaber som bl.a. brugervenlighed, køreegenskaber, regntæthed, farvebestandighed og rustbestandighed indgår ikke i vurderingen af produktet.

VIGTIGT! Anvendelsen af sikkerhedsgrupperne er udarbejdet af og forbeholdt ForbrugerLaboratoriet og i nogle tilfælde de producenter/importører, som ForbrugerLaboratoriet giver tilladelse til at bruge inddelingen.

Således kan inddelingen kun ske på baggrund af test forestået og/eller godkendt af ForbrugerLaboratoriet og vores suveræne vurdering af resultaterne.

® Sikkerhedsgruppe A er et registreret varemærke tilhørende ForbrugerLaboratoriet.


Den ansvarlige for at alle egenskaber ved et markedsført produkt er sikkert, er producenten. Dette skal gøres på baggrund af en konkret risikovurdering og overholde af gældende lovgivning.