Produktsikkerhed i forbrugerprodukter

Test og rådgivning
Uddannelse og træning
CE-mærkning af legetøj m.v. 
Testbasen - en del af forbrugerlab.dk

Vi er et uafhængigt, rådgivende testlaboratorium og et nationalt kompetencecenter for sikkerhed og compliance i mange forbrugerprodukter - især til børn.
  
Vi rådgiver og tester individuelt og fortroligt for små og store virksomheder, organisationer, myndigheder og pressen, m.fl.

Vores laboratorier, test og kompetencer

Legetøj og CE-mærkning

Babyudstyr og børneartikler

Børnetøj, sikkerhedskrav og test

Cykler, sikkerhedskrav og on-site audits

Cykellygter, måling af lysstyrke og brugstid

Produkttest (brand, fysisk, kemi, etc)


Skoletasker, ergonomi, indretning og holdbarhed

Levende lys, sodindex, brandsikkerhed og mærkning

Produktsikkerhed i andre produkter og emballage

Review af dokumentation fra eksterne kilder

Recall-assistance, risikovurdering, m.m.

Leverandørvurdering og audit

  

Vi tager aktivt del i udviklingen af sikkerhedsstandarder i
ekspertgrupper i EU (CEN), world-wide i ISO samt under
Dansk Standard.

SAFETY GATE

EUs database over tilbagekaldte, farlige produkter

SIKKERHEDSSTYRELSEN

Sikkerhedsstyrelsens database over tilbagekaldte produkter 
(før juli 2021 Klik her)

OECD

Database over tilbagekaldte, farlige produkter i et globalt perspektiv