markedsforing.gif

Sikkerhedsgrupper 


Til næsten alle børneprodukter findes der europæiske sikkerhedsstandarder, som er lavet af eksperter på området. Standarderne består af de krav, som stilles til et sikkert produkt. De beskriver også metoder og udstyr til test af, om kravene overholdes.

 

I praksis er det ikke alle produkter, som opfylder sikkerhedskravene, selv om de med forbrugerens øjne burde gøre det. Spørgsmålet er så, om en sikkerhedsafvigelse gør, at produktet er usikkert eller farligt at bruge?

 

Når testresultater fra ForbrugerLab lægges på hjemmesiden eller - efter tilladelse - bruges af andre, skal det være muligt at få et hurtigt indtryk af afvigelsernes betydning. Derfor laver vi en generel vurdering af de konsta-terede afvigelser og placerer det testede produkt i en sikkerhedsgruppe.

 


Sikkerhedsgruppe A® - produktet opfylder alle standardens sikkerhedskrav.

 

For at blive placeret i den bedste gruppe, må produktet på baggrund af test og vurdering i ForbrugerLaboratoriet ikke afvige fra ét eneste krav i standarden. Det betyder, at du får et sikkert produkt og alle de informationer, som er foreskrevet. Se også vedr. relevante krav.

 

 
Sikkerhedsgruppe B - produktet har mindre væsentlige sikkerhedsafvigelser.

 

En eller flere afvigelser, som har det fællestræk, at de ikke kan forårsage personskade, og produktet er sikkert at bruge. Der vil typisk være tale om en mindre mangel i brugsanvisningen eller en kant, som ikke er afrundet.

 

 
Sikkerhedsgruppe C - produktet har væsentlige sikkerhedsafvigelser.

 

En eller flere afvigelser, som har en karakter, hvor der kan være risiko for personskade. Personskaderne kan spænde fra et mindre sår i en finger over klemte fødder til afklippede led.

 

 
Sikkerhedsgruppe D - produktet har alvorlige sikkerhedsafvigelser.

 

En eller flere afvigelser, som gør, at det kan være direkte farligt at bruge produktet! Der kan fx være risiko for kvælning eller hængning med alvorlig personskade og livsfare til følge.

 

 

Vedr. relevante krav - Produkter, som ikke er omfattet af en specifik sikkerhedsstandard, kan indplaceres i sikkerhedsgrupperne, når vi finder, at der er en anvendelig standard, som kan bruges til test af det pågældende produkt ved at udvælge de relevante krav og testmetoder. Det er dog producentens ansvar at risikovurdere produktet.


Vær opmærksom på, at sikkerhedsgrupperingen kun omhandler sikkerhed. Egenskaber som bl.a. brugervenlighed, køreegenskaber, regntæthed, farvebestandighed og rustbestandighed indgår ikke i vurderingen af produktet.

 

 

VIGTIGT! Anvendelsen af sikkerhedsgrupperne A® - D er udarbejdet af og forbeholdt ForbrugerLaboratoriet og dermed de producenter/importører, som ForbrugerLaboratoriet giver tilladelse til at bruge inddelingen.

 

Således kan inddelingen kun ske på baggrund af test forestået og/eller godkendt af ForbrugerLaboratoriet og vores suveræne vurdering af resultaterne.

 

Sikkerhedsgruppe A® er et registreret varemærke tilhørende ForbrugerLaboratoriet.


  

 

 

 

 

 

 

 

Den ansvarlige for at alle egenskaber ved et markedsført produkt er sikkert, er producenten. Dette skal gøres på baggrund af en konkret risikovurdering.

 


Gå til testede produkter