Torben_Foged_170-200.jpg

Torben R. Foged


Som adm. direktør for ForbrugerLaboratoriet er det mit ansvar at sikre den daglig ledelse, strategiske samarbejder og aftaler, profilering samt kontakten eksternt.

 

Samtidig er jeg aktiv i forhold til det centrale, nemlig rådgivning, sparring, uddannelse og udvikling med samarbejdspartnere og planlægning samt gennemførelse af produkttest i vores laboratorier.

 

Mine specialer er organisationsudvikling, generel produktsikkerhed (produktsikkerhedslov/ -direktivet), legetøjssikkerhed (legetøjs-direktivet), herunder også specifikke sikkerhedskrav til bl.a. legetøj, børnetøj, cykler samt kvalitetsstyring og kompetenceauditering.

 

 

Email: torben.foged @ forbrugerlab.dk

 

Tlf. +45 29 84 85 86

 

 
Min baggrund og aktiviteter er bla.: 

          Tidligere funktionschef for logistik, administration og internt salg i hhv. Océ-Danmark A/S

             og VELUX Danmark A/S samt før det 10 års virke som politiassistent/efterforsker i Dansk Politi.

      
          Mange års erfaring med kvalitetsstyring, procesoptimering og strategiske
samarbejder i 

             (salgs)organisationer, samt organisationsudvikling og ledelse.

 

          ISO auditering og auditering af kompetencer iht. sikkerhedsstandarder i salgs- og

             produktionsvirksomheder. IRCA uddannet auditor/lead auditor.

  

          Standardiseringsarbejde på nationalt (Dansk Standard) og europæisk plan vedr. legetøj og produkter til

             børneomsorg.

 

          Formand for udvalget for sikkerhed i legetøj under Dansk Standard (EN 71)


          National appointed expert til den europæiske kommite CEN/TC52 for sikkerhedskrav til legetøj (EN 71)

 

          National appointed expert til den arbejdsgrupper under CEN/TC52, herunder WG3, der står for

             udarbejdelsen af standarden EN 71-1.

 

          Appointed liaison og expert mellem CEN/TC52 og CEN/TC248 (WG20) omkring sikkerhedskrav til

             børnetøj (EN 14682 m.fl.)

 

          Måletekniske uddannelser i relation til akustik/lyd, træk- og trykprøvning, dimensioner, vægt,

             temperatur, fugtighed, lys, etc.

 

          Samarbejder omkring og udførelse af produkttest og produktudvikling.

 

          HD i Organisation og Ledelse med speciale i Strategi fra Handelshøjskolen i København.

 
          Kaptajn af reserven i Hæren, stadig aktiv som operations- og efterretningsofficer.